ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> 专心于


Chinois - Anglais Dictionnaire

Résultats de la recherche(16) >>

专心于Chinois

Anglais

专心于
apply one', attend to, be absorbed in, be bent on, be bound up in, be buried in, be intent on, devote one', give one', keep one', tend out on
专心于
apply one', get ... on the brain, immerse oneself in
专心于…的
devoted
专心于家务
domesticity


Dernier 10 Traduction
结核的
不再罗嗦
二话没说
中心核
使增色
侧金盏花内酮
侧金盏花甙
侧金盏花醇
前导
专心于


Cégvezető asszisztens részmunkaidőben állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.