ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> che'ron


Klingon - Français Dictionnaire

Résultats de la recherche(1) >>

che'ronKlingon

FrançaisDernier 10 Traduction
vav
vatlhvI'
ghangwI'
tajvaj
noH
veS
qa'vaQ
Qa'Hom
QeyHa'
che'ron


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr