ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> ghangwI'


Klingon - Français Dictionnaire

Résultats de la recherche(1) >>

ghangwI'Klingon

Français

ghangwI'
horizon


Dernier 10 Traduction
veS
qa'vaQ
Qa'Hom
QeyHa'
che'ron
'IghvaH
vav
bachHa'
vatlhvI'
ghangwI'


Minőségbiztosító állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.