ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> qa'vaQ


Klingon - Français Dictionnaire

Résultats de la recherche(1) >>

qa'vaQKlingon

Français

qa'vaQ


Dernier 10 Traduction
vatlhvI'
ghangwI'
tajvaj
noH
veS
qa'vaQ
Qa'Hom
QeyHa'
che'ron
'IghvaH


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr