ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> tajvaj


Klingon - Français Dictionnaire

Résultats de la recherche(1) >>

tajvajKlingon

Français

tajvaj


Dernier 10 Traduction
'IghvaH
vav
vatlhvI'
ghangwI'
tajvaj
noH
veS
qa'vaQ
Qa'Hom
QeyHa'


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr