ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> vatlhvI'


Klingon - Français Dictionnaire

Résultats de la recherche(1) >>

vatlhvI'Klingon

Français

vatlhvI'


Dernier 10 Traduction
vatlhvI'
ghangwI'
tajvaj
noH
veS
qa'vaQ
Qa'Hom
QeyHa'
che'ron
'IghvaH


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr