ΩOmegaDict.com Dictionnaire >> veS


Klingon - Français Dictionnaire

Résultats de la recherche(3) >>

veSKlingon

Français

veS
guerre
veSDuj
navire de guerre
mu'qaD veS
guerre de la malédiction


Dernier 10 Traduction
noH
veS
qa'vaQ
Qa'Hom
QeyHa'
che'ron
'IghvaH
vav
bachHa'
vatlhvI'


Cégvezető asszisztens részmunkaidőben állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.